เมนู

My Green Town ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยจัดเตรียมโคมเทียนสำหรับใช้ในวันวิสาขบูชา เพื่อมอบให้ลูกบ้านและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่วัดบางสมัคร และวัดสนามจันทร์

มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากพร้อมใจมาร่วมเวียนเทียน โดยนอกจากอธิษฐานขอพรให้ตัวเองแล้ว My Green Town ยังอธิษฐานให้ลูกบ้านทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ ????– 29 พฤษภาคม 2561