เมนู
กิจกรรมทีมบริการการขายยอดเยี่ยม

กิจกรรมทีมบริการการขายยอดเยี่ยม

พิธีมอบรางวัล ทีมบริการการขายยอดเยี่ยม 2014 กิจกรรมนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมขาย เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการรับบริการอย่างสูงสุด


1 2 3 4