เมนู


ต่อที่ 1 รับค่าแนะนำตามราคาบ้าน

อัตราค่าแนะนำ ตามราคาบ้าน
ต่ำกว่า 1,000,000 บาท                    รับ 10,000 บาท
1,000,001 – 1,500,000 บาท          รับ 15,000 บาท
1,500,001 – 2,500,000 บาท          รับ 20,000 บาท
2,500,001 – 3,000,000 บาท        รับ 30,000 บาท
3,000,001 บาทขึ้นไป                        รับ 40,000 บาท
*ค่าแนะนำคิดจากราคาบ้านสุทธิ หลังจากหักส่วนลด


ต่อที่ 2 เที่ยวเกาหลี “ฟรี” 5 วัน 3 คืน

ยิงแนะนำเยอะ ยิ่งได้เยอะ
แนะนำ 3 หลัง                รับตั๋วเครื่องบิน 1 ที่นั่ง
แนะนำ 5 หลัง                รับตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง
แนะนำ 7 หลัง                รับตั๋วเครื่องบิน 3 ที่นั่ง

  ลงทะเบียนสมัคร Sale Freelance


  เงื่อนไขการสมัคร Sale Freelance

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ไม่สร้าง Web หรือ Page ที่มีชื่อเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันกับโครงการหรือบริษัท
  3. ไม่ส่งข้อมูลลูกค้าที่ส่งให้บริษัทกับบริษัทอื่น
  4. ค่าตอบแทนจะได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยจะได้รับเป็นหลัง
  5. การจ่ายเงินค่าตอบแทน จะจ่ายหลังจากลูกค้าโอนบ้านไปแล้วไม่เกิน 15 วัน

  ติดต่อสอบถาม : 085 835 3813