เมนู
แผนที่ตั้งโครงการ
ความสะดวกใกล้โครงการ
 • Big C ศรีมหาโพธิ
 • ตลาด 304 พลาซ่า
 • Lotus คลองรั้ง
 • นิคมอุตสาหกรรม 304
 • นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์
 • โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
 • โรงเรียนศรีมหาโพธิ
 • โรงเรียนท่าตูม

ซอยวิทยา
โทร. 085 835 8005

  ลงทะเบียนเพื่อติดต่อเข้าชมโครงการ

  ต้องการนัดเข้าชมโครงการ