เมนู
แผนที่ตั้งโครงการ
ความสะดวกใกล้โครงการ
 • ตลาดโรงสี บางวัว
 • ห้างเทสโก้โลตัสบางวัว
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์11 โรงพยาบาลบางปะกง
 • โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง โรงเรียนมารดานฤมล
 • นิคมฯ TFD
 • นิคมฯ เวลโกรว์
 • มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-พัทยา

ถนน บางปะกง - ฉะเชิงเทรา
ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอ บางปะกง
ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทรศัพท์ 085 835 0002

  ลงทะเบียนเพื่อติดต่อเข้าชมโครงการ

  ต้องการนัดเข้าชมโครงการ