fbpx
เมนู

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. รับฟรี อีก 6 รายการ
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนฯ
  • ฟรี ค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ
  • ฟรี ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  • ฟรี แพคเกจกำจัดปลวก 1 ปี
  • ฟรี ปูหญ้ารอบบ้าน
  • ฟรี อุปกรณ์ตัดไฟ RCCB
 2. โปรโมชั่นนี้ ต้องจองภายในวันที่ 23-24 พ.ค. เท่านั้น