เมนู

กว่าจะเป็น MY GREEN TOWN


บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี มาเกือบ 2 ทศวรรษ ในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และจะขยายครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคตะวันออก

แนวความคิดในการสร้างบ้านแบบ MY GREEN TOWN

บ้านทุกโครงการได้พัฒนาจากความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่การออกแบบบ้าน
การจัดสรรเนื้อที่ใช้สอย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การตกแต่งบนพื้นที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้ที่ทำงาน ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ทางด่วน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากแนวคิดนี้ทำให้เรามี “บ้านที่คุณชอบ บนทำเลที่ใช่ (Choice of Choices)” จากแนวคิดนี้เราจึงมีบ้านตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเราจะไม่หยุดพัฒนาการสร้างสรรค์บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

บ้านทุกโครงการได้พัฒนาจากความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่การออกแบบบ้าน การจัดสรรเนื้อที่ใช้สอย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การตกแต่งบนพื้นที่ที่ให้ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้ที่ทำงาน ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ทางด่วน ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากแนวคิดนี้ทำให้เรามี “บ้านที่คุณชอบ บนทำเลที่ใช่ (Choice of Choices)” จากแนวคิดนี้เราจึงมีบ้านตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเราจะไม่หยุดพัฒนาการสร้างสรรค์บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

  • จัดการระบบการก่อสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียในระบบดำเนินงาน
  • การวางผัง ออกแบบบ้านให้สอดรับกับธรรมชาติ
  • การจัดการพื้นที่ภายใน และภายนอกบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากร

บ้านที่คุณชอบ บนทำเลที่ใช่
(Choice of Choices)