เมนู

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 My Green Town ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรม My Green Town Got Talent 2017@บ้านสุขุมวิท ไลท์ บริเวณสวนสาธารณะโครงการบ้านสุขุมวิท ไลท์ เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าอยู่อาศัยของสมาชิกใหม่ในครอบครัว My Green Town ภายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดแสดงความสามารถพิเศษที่สร้างความบันเทิง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกบ้าน โดยกิจกรรมประกวดแสดงความสามารถพิเศษนี้ได้จัดขึ้นให้แก่เยาวชนชาย – หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี ภายใต้ชื่อ” My Green Town Got Talent 2017@สุขุมวิท ไลท์ ”

โดยงานนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งเด็กๆแต่ละคนต่างก็งัดความสามารถพิเศษออกมาแสดงกันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล หรือจะเป็นการเต้นแบบ Cover Dance เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออก และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโชยน์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน อบอุ่นและเป็นกันเอง ในสังคมน่าอยู่จาก My Green Town